Hızlı Bilişim Teknolojileri A.Ş.

ENTEGRASYON DÖKÜMANI    Son Yapılan Değişiklikler


        Uygulamaya 01-09-2021 tarihinde geçecek şematron güncellemeleri.Sematron_Guncellenmeleri.txt
        1-)Kamu Kurumu Ödeme Yapacak Alıcı Bilgileri için Xml içerisine eklenmesi gereken alanlar:Kamu Alıcı Bilgisi.txt
        2-)Kasa Kontör İşlemleri için Xml içerisine eklenmesi gereken alanlar:Kasa Kontör.txt

    e-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi, Mevzuat Düzenlemeleri ve Kılavuzları


        e-Fatura Uygulaması İle İlgili Kılavuzlar
        e-Fatura Uygulaması İle İlgili Kılavuzlara ulaşmak için ilgili bağlantıya tıklayınız.
         UBL-TR1.2.1 Paketi (Örnek Xml Dosyaları)
         UBL-TR1.2.1 Kılavuzları (Senaryolar,Ortak Elemanlar,Kod Listeleri,Genel Açıklamalar)
         e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu
         SGK e-Fatura Teknik Doküman
         SGK_e-Fatura Uygulama Kılavuzu
         Kamu e-Fatura Teknik Kılavuzu
        Kaynak: https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html
GetGibUserList
Metod Adı: GetGibUserList
Açıklama: Gibe Kayıtlı Mükellef listesini almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura , 5 : e-İrsaliye
Type string Tür GB GB : Gönderici Birim Etiketi , PK : Alıcı Birim Etiketi
Identifier string Vergi No / TC Kimlik No 1234567801 Sorgulanacak Vergi Kimlik Numarası
Geri Dönüş Değerleri
public class GibUserList: ResponseMessage
{
  public List<GibUser> gibUserLists { get; set; }
}
public class GibUser
{
  public string Identifier { get; set; }
  public string Alias { get; set; }
  public string Title { get; set; }
  public string Type { get; set; }
  public DateTime FirstCreationTime { get; set; }
  public DateTime AliasCreationTime { get; set; }
}
public class ResponseMessage
{
  public bool IsSucceeded { get; set; }
  public string Message { get; set; }
}
GetGibUserFile
Metod Adı: GetGibUserFile
Açıklama: Gibe Kayıtlı Mükelleflerin Xml Dosyasını almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 0 Xml içerisinde hem e-Fatura hem e-İrsaliye mükellefleri mevcuttur
Type string Tür PK_Yeni_Format GB_Yeni_Format , PK_Yeni_Format
Geri Dönüş Değerleri
public class DocumentContent: ResponseMessage
{
   public byte[] DocumentFile { get; set; }
}
ControlDocumentXML
Metod Adı: ControlDocumentXML
Açıklama: Verilen UBL xml formatındaki fatura dokümanını şema ve şematron kontrollerinden geçirir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura,3:e-Arşiv , 5 : e-İrsaliye
DocumentXml string Xml Dosyası Xml Kontrol edilecek UBL formatında hazırlanmış xml dosya
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
SendDocument
Metod Adı: SendDocument
Açıklama: UBL xml formatında oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.Gibe gönderilmeden Xml Şematron kontrol yapılmaktadir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 2 2 : e-Fatura, 3 :e-Arşiv , 5 : e-İrsaliye , 6 : e-Serbest Meslek Makbuzu , 7 : e-Müstahsil Makbuzu , 11:e-Döviz Belgesi , 12:e-Adisyon Belgesi
SourceUrn string Satıcı GB Adresi urn:mail:defaultgb@hizlibilisimteknolojileri.net
DestinationIdentifier string Alıcı Vergi Kimlik No 4620553774
DestinationUrn string Alıcı PK Adresi urn:mail:defaultpk@hizlibilisimteknolojileri.net
XmlContent string Xml Dosya UBL formatında hazırlanmış xml dosya
DocumentUUID string ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
DocumentId string Döküman No GIB2019000000001 XmlContent içerisindeki cbc:ID alanı ile aynı değer olmalıdır.
DocumentDate DateTime Döküman Tarihi 2019-01-01 XmlContent içerisindeki cbc:IssueDate alanı ile aynı değer olmalıdır.
LocalId string Erp Local Id 1234 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir!
UpdateDocument bool Dokuman Güncelleme false Hatalı dokumanları yeniden gönderebilmek için "true" yapılarak kullanılabilir.
IsDraft bool Taslak Mı false Taslağa Kaydedilecek ise "true" olmalıdır.
IsDraftSend bool Taslaktan Gib'e Gönderildi false Taslaktan Gib'e Gönderildi ise "true" olmalıdır.
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
} 

Rest Api Örneği : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendDocument.txt
e-Arşiv xml Eklenmesi Gereken Alanlar : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/eArsivXmlEkAlanlar.txt
SendApplicationResponse
Metod Adı: SendApplicationResponse
Açıklama: Uygulama yanıtlarının (kabul, red) entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura
ResponseCode string Cevap Kodu RED KABUL,RED
ResponseDescription string Açıklama Hatalı olduğu için reddettim. KABUL,RED Nedeni zorunlu değildir.
Documents List<ApplicationReponseDocumentInfo> Cevap Verilecek Dökümanlar Rest Api Örnek :https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendApplicationResponse.txt
Geri Dönüş Değerleri
Giriş Parametre
public class SendApplicationResponse
{
   public int AppType { get; set; }
   public string ResponseCode { get; set; }
   public string ResponseDescription { get; set; }
   public List<ApplicationReponseDocumentInfo> Documents { get; set; }
}
public class ApplicationReponseDocumentInfo
{
   public string DocumentUUID { get; set; }
   public string DocumentId { get; set; }
   public DateTime DocumentDate { get; set; }
}
Çıkış Parametre
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
} 

Rest Api Örnek :https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendApplicationResponse.txt
SendApplicationResponseXml
Metod Adı: SendApplicationResponseXml
Açıklama: UBL xml formatındaki uygulama yanıtlarının (kabul, red) entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura , 5 : e-İrsaliye
SourceUrn string
DestinationIdentifier string
DestinationUrn string
XmlContent string
DocumentUUID string
DocumentId string
DocumentDate DateTime
LocalId string
UpdateDocument bool
IsDraft bool
IsDraftSend bool
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
GetDocumentList
Metod Adı: GetDocumentList
Açıklama: Gelen , Giden Dökümanların listesini almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
DateType string Tarih Tipi IssueDate IssueDate = Döküman Tarihi , CreatedDate=İşlem Tarihi
StartDate DateTime Başlangıç Tarihi 2019-01-01
EndDate DateTime Bitiş Tarihi 2019-01-31
IsNew bool Yeni gelenler false false=Tümü , true = Arşivlenmeyenler
IsExport bool Sadece İhracat Faturalarının Listesi false false=Tümü , true =Sadece İhracat
TakenFromEntegrator string Entegratörden Alındı Bilgisi ALL Entegratörden sorgulanan dökümanın lokalde kaydedilip kaydedilmediğini tutar. {"YES","NO","ALL"} değerlerinden birini alır.
IsDraft bool Taslak mı? false AppType=2 giden taslak , AppType=3 giden earşiv taslak
BranchCodes int[] Şube Kodu 1 Şube kodu null gönderililirse tüm veriler gelir
Geri Dönüş Değerleri
public class DocumentList : ResponseMessage
{
    public List<Document> documents { get; set; }
}

public class Document
{
    public string UUID { get; set; }
    public string EnvelopeUUID { get; set; }
    public int AppType { get; set; }
    public bool IsArchive { get; set; }
    public bool IsRead { get; set; }
    public bool IsAccount { get; set; }
    public bool IsTransferred { get; set; }
    public bool IsPrinted { get; set; }
    public string DocumentId { get; set; }
    public string DocumentTypeCode { get; set; }
    public string ProfileId { get; set; }
    public string DocumentCurrencyCode { get; set; }
    public string TargetTitle { get; set; }
    public string TargetIdentifier { get; set; }
    public string TargetAlias { get; set; }
		public string SourceAlias { get; set; }
    public Nullable<bool> IsInternetSale { get; set; }
    public string SendType { get; set; }
    public decimal TaxTotal { get; set; }
    public decimal PayableAmount { get; set; }
    public string LocalReferenceId { get; set; }
    public int Status { get; set; }
    public string StatusExp { get; set; }
    public int EnvelopeStatus { get; set; }
    public string EnvelopeExp { get; set; }
    public string Messsage { get; set; }
    public DateTime IssueDate { get; set; } // WcfDate
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public Nullable<DateTime> CancelDate { get; set; }
}
GetDocumentListGUID
Metod Adı: GetDocumentListGUID
Açıklama: Gelen , Giden Dökümanların listesini GUID ile almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
GUIDList string[] ETTN Listesi e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
Geri Dönüş Değerleri
public class DocumentList : ResponseMessage
{
    public List<Document> documents { get; set; }
}

public class Document
{
    public string UUID { get; set; }
    public string EnvelopeUUID { get; set; }
    public int AppType { get; set; }
    public bool IsArchive { get; set; }
    public bool IsRead { get; set; }
    public bool IsAccount { get; set; }
    public bool IsTransferred { get; set; }
    public bool IsPrinted { get; set; }
    public string DocumentId { get; set; }
    public string DocumentTypeCode { get; set; }
    public string ProfileId { get; set; }
    public string DocumentCurrencyCode { get; set; }
    public string TargetTitle { get; set; }
    public string TargetIdentifier { get; set; }
    public string TargetAlias { get; set; }
    public Nullable<bool> IsInternetSale { get; set; }
    public string SendType { get; set; }
    public decimal TaxTotal { get; set; }
    public decimal PayableAmount { get; set; }
    public string LocalReferenceId { get; set; }
    public int Status { get; set; }
    public string StatusExp { get; set; }
    public int EnvelopeStatus { get; set; }
    public string EnvelopeExp { get; set; }
    public string Messsage { get; set; }
    public DateTime IssueDate { get; set; } // WcfDate
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public Nullable<DateTime> CancelDate { get; set; }
}

Not: 2020 ve daha önceki yıllarda belge görüntüleme, indirme işlemlerini yapabilmek için 
   Header parametrelerine username, password dışında “IssueDate” alanını da ekleyip değer 
   olarak da yıl, ay, gün (Ör: 2020-01-01) olarak tarih gönderilmesi gerekiyor.
GetDocumentFile
Metod Adı: GetDocumentFile
Açıklama: Gelen , Giden Dökümanların dosyalarını almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu,8:Giden İrsaliye Yanıtı,9:Gelen İrsaliye Yanıtı , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
Uuid string ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65 Tur =ZARFXML ise EnvelopeUUID gönderilmeli
Tur string Dosya Türü PDF PDF,XML,HTML,JPG,ZARFXML,SMM_PDF_IMZALI olarak gönderilebilir.
IsDraft bool Taslak mı? false AppType=2 giden taslak , AppType=3 giden earşiv taslak
Geri Dönüş Değerleri
public class DocumentContent: ResponseMessage
{
   public byte[] DocumentFile { get; set; }
}

Not: 2020 ve daha önceki yıllarda belge görüntüleme, indirme işlemlerini yapabilmek için 
   Header parametrelerine username, password dışında “IssueDate” alanını da ekleyip değer 
   olarak da yıl, ay, gün (Ör: 2020-01-01) olarak tarih gönderilmesi gerekiyor.
SetDocumentFlag
Metod Adı: SetDocumentFlag
Açıklama: Gelen , Giden Dökümanların (Arşivlendi,Okundu vb) olarak işaretlemenizi sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
Uuid string ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
Flag_Name string İşaret Türü OKUNDU ARSIVLENDI,OKUNDU,MUHASEBELESTIRILDI,AKTARILDI,YAZDIRILDI,TASLAKIPTAL,GIB_IPTAL
Flag_Value int İşaret Değeri 0 0: Okunmadı,1 Okundu Diğerleride aynı şekilde gönderilebilir.
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}

Not: 2020 ve daha önceki yıllarda belge görüntüleme, indirme işlemlerini yapabilmek için 
   Header parametrelerine username, password dışında “IssueDate” alanını da ekleyip değer 
   olarak da yıl, ay, gün (Ör: 2020-01-01) olarak tarih gönderilmesi gerekiyor.
CancelDocument
Metod Adı: CancelDocument
Açıklama: Giden e-Belgeleri iptal etmenizi sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
DocumentUuid string *Uuid e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
CancelReason string *İptal Nedeni Hatalı olduğu için iptal
AppType int *Uygulama Türü 3 3 : e-Arşiv Fatura , 6 : e-Serbest Makbuz , 7 : Müstahsil Makbuz
CancelDate string *İptal Tarihi 2021-09-27
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
SetTakenFromEntegrator
Metod Adı: SetTakenFromEntegrator
Açıklama: Verilen dokuman UUID’leri için entregratör tarafından lokale kaydedildi bilgisini işaretler.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
GUIDList string[] ETTN Listesi e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65 Sadece AppType=1 Gelen Fatura ve 4 Gelen İrsaliye Dökümanları için kullanılabilir.
AppType int Uygulama Türü 1
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
GetLastInvoiceIdAndDate
Metod Adı: GetLastInvoiceIdAndDate
Açıklama: Mükellefin entegratöre gönderdiği faturalar arasından aynı "3 haneli fatura serisi" bilgisine sahip en yüksek numaralı faturanın düzenleme tarihi ve fatura no’sunu döndürür.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura,3 :e-Arşiv ,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu,8:Giden İrsaliye Yanıtı
Seri string Fatura Numara Serisi GIB2019
Geri Dönüş Değerleri
public class InvoiceIdAndDateModel : ResponseMessage
  {
    public string InvoiceId { get; set; }
    public DateTime InvoiceDate { get; set; }
    public string NextDocumentId { get; set; }
  }
SendInvoiceModel
Metod Adı: SendInvoiceModel
Açıklama: (InvoiceModel) Türünde oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 2 2 : e-Fatura,3 :e-Arşiv
SourceUrn string Satıcı GB Adresi urn:mail:defaultgb@hizlibilisimteknolojileri.net
DestinationIdentifier string Alıcı Vergi Kimlik No 4620553774
DestinationUrn string Alıcı PK Adresi urn:mail:defaultpk@hizlibilisimteknolojileri.net
LocalId string Erp Local Id 123456 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir!
UpdateDocument bool Dokuman Güncelleme false Hatalı dokumanları yeniden gönderebilmek için "true" yapılarak kullanılabilir.
IsDraft bool Taslak Mı false Taslağa Kaydedilecek ise "true" olmalıdır.
IsDraftSend bool Taslaktan Gib'e Gönderildi false Taslaktan Gib'e Gönderildi ise "true" olmalıdır.
InvoiceModel InvoiceModel Fatura verileri doldurulmalı Örnek Kodları indirip inceleyebilirsiniz Rest Api için Örnek : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendInvoiceModel.txt https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendInvoiceModelIhracat.json
IsPreview bool Gibe göndermeden sadece html görüntüsü almak için false
Geri Dönüş Değerleri
public class OutputInvoiceModel : ResponseMessage
  {
    public string HtmlContent { get; set; }
  }
KalanKontorSorgula
Metod Adı: KalanKontorSorgula
Açıklama: Kalan kontor bakiyelerinizi görmenizi sağlar
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
vkn_tckn string Vergi Kimlik No 1234567801
BirimTuru enum BirimTuru Birim Türü 1 0:FaturaAdedi ,1 AlanBoyutu
Geri Dönüş Değerleri
public class EntResponseUser :ResponseMessage
  {
    public string kalanKontor;
    public KrediSonucu sonucVerisi;
  }

  public class KrediSonucu
  {
    public int toplamFaturaAdedi;
    public decimal toplamAlanBoyutu;
    public int harcananGelenFaturaMiktari;
    public int harcananGidenFaturaMiktari;
    public int harcananEArsivFaturaMiktari;
    public decimal harcananAlanMiktari;
  }
SendDespatchAdviceModel
Metod Adı: SendDespatchAdviceModel
Açıklama: (Irsaliye) Türünde oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 5 5 : e-İrsaliye
SourceUrn string Satıcı GB Adresi urn:mail:defaultgb@hizlibilisimteknolojileri.net
DestinationIdentifier string Alıcı Vergi Kimlik No 4620553774
DestinationUrn string Alıcı PK Adresi urn:mail:defaultpk@hizlibilisimteknolojileri.net
LocalId string Erp Local Id 123456 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir!
UpdateDocument bool Dokuman Güncelleme false Hatalı dokumanları yeniden gönderebilmek için "true" yapılarak kullanılabilir.
IsDraft bool Taslak Mı false Taslağa Kaydedilecek ise "true" olmalıdır.
IsDraftSend bool Taslaktan Gib'e Gönderildi false Taslaktan Gib'e Gönderildi ise "true" olmalıdır.
Irsaliye Irsaliye İrsaliye verileri doldurulmalı Örnek Kodları indirip inceleyebilirsiniz Rest Api için örnek : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendDespatchAdviceModel.txt
IsPreview bool Gibe göndermeden sadece html görüntüsü almak için false
Geri Dönüş Değerleri
public class OutputDespatchAdviceModel : ResponseMessage
  {
    public string HtmlContent { get; set; }
  } 
KontorYukle
Metod Adı: KontorYukle
Açıklama: Kontor bakiyesi yüklemenizi sağlar
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
vkn_tckn string Kontor yükenecek vkn veya tckn 4620553774 Rest Api için örnek : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/KontorYukle.txt
birimTuru enum BirimTuru
krediTuru KrediTuru krediTuru
islemTuru enum IslemTuru
Geri Dönüş Değerleri
Giriş Parametreleri
public class KontorYukleModel
{
	public string vkn_tckn { get; set; }
	public BirimTuru birimTuru { get; set; }
	public KrediTuru krediTuru { get; set; }
	public IslemTuru islemTuru { get; set; }
}
public enum BirimTuru
{
	FaturaAdedi,
	AlanBoyutu,
}
public class KrediTuru
{
	public OdemeTuru odemeTuru { get; set; }
	public int taksitSayisi { get; set; }
	public int birimMiktari { get; set; }
	public string baslangicTarihi { get; set; }
	public string sonKullanimTarihi { get; set; }
	public string faturaNo { get; set; }
}
public enum OdemeTuru
{
	Pesin,
	Taksit,
	Ucretsiz,
}
public enum IslemTuru
{
	Satinalma,
	Hediye,
	Transfer,
}

 
Çıkış Parametreleri
public class ResponseMessage
{
	public bool IsSucceeded { get; set; }
	public string Message { get; set; }
}
UploadDocumentTransfer
Metod Adı: UploadDocumentTransfer
Açıklama: Başka sistemlerden gönderilen xml dosyalarını tranfer etmenizi sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
Tip enum 2 ZarfZip = 1,BelgeZip = 2,
ZipContent byte[] Zip içerisinde xml dosyaları olacak şekilde eklenmelidir.
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu
Geri Dönüş Değerleri
Giriş Parametreleri
public class UploadDocumentTransferInput
{
  public Models.InvoiceModels.TransferTip Tip { get; set; } ZarfZip = 1, BelgeZip = 2, 
  public byte[] ZipContent { get; set; }
  public int AppType { get; set; }
  public string FirmaVknTckn { get; set; }
}
GetDocumentListTransfer
Metod Adı: GetDocumentListTransfer
Açıklama: Başka sistemlerden gönderilen xml dosyalarını tranfer listesini almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu
DateType string IssueDate IssueDate = Döküman Tarihi , CreatedDate=İşlem Tarihi
StartDate DateTime 2021-01-01
EndDate DateTime 2021-01-31
Geri Dönüş Değerleri
Çıkış
public class DocumentList : ResponseMessage
{
    public List<Document> documents { get; set; }
}

public class Document
{
    public string UUID { get; set; }
    public string EnvelopeUUID { get; set; }
    public int AppType { get; set; }
    public bool IsArchive { get; set; }
    public bool IsRead { get; set; }
    public bool IsAccount { get; set; }
    public bool IsTransferred { get; set; }
    public bool IsPrinted { get; set; }
    public string DocumentId { get; set; }
    public string DocumentTypeCode { get; set; }
    public string ProfileId { get; set; }
    public string DocumentCurrencyCode { get; set; }
    public string TargetTitle { get; set; }
    public string TargetIdentifier { get; set; }
    public string TargetAlias { get; set; }
    public Nullable<bool> IsInternetSale { get; set; }
    public string SendType { get; set; }
    public decimal TaxTotal { get; set; }
    public decimal PayableAmount { get; set; }
    public string LocalReferenceId { get; set; }
    public int Status { get; set; }
    public string StatusExp { get; set; }
    public int EnvelopeStatus { get; set; }
    public string EnvelopeExp { get; set; }
    public string Messsage { get; set; }
    public DateTime IssueDate { get; set; } 
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public Nullable<DateTime> CancelDate { get; set; }
}
GetDocumentFileTransfer
Metod Adı: GetDocumentFileTransfer
Açıklama: Başka sistemlerden gönderilen transfer xml dosyalarını almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu
Uuid string e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
Tur string XML PDF,XML,HTML olarak gönderilebilir.
Geri Dönüş Değerleri
Çıkış
public class DocumentContent : ResponseMessage
  {
    public byte[] DocumentFile { get; set; }
  }
ObjectDocument
Metod Adı: ObjectDocument
Açıklama: e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuz belgelerine itiraz etmenizi sağlar
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int *Uygulama Türü 3 3:Giden e-Arşiv Fatura,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu
DocumentUuid string *ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65 İtiraz edilecek belgenin ettn bilgisi
ObjectionReason string *İtiraz Nedeni Belge hatalı itiraz ediyorum
ObjectionDate string *İtiraz Tarihi 2021-09-27 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin tarihi
ObjectionType string *Tip KEP KEP,NOTER,TELGRAF,TAAHHUTLU_MEKTUP
ObjectionDocumentNo string *İtiraz Belge No 00001 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin numarası
Geri Dönüş Değerleri
  Giriş
  public class ObjectDocumentInput
  {
    public int AppType { get; set; }
    public string DocumentUuid { get; set; }
    public string ObjectionReason { get; set; }
    public string ObjectionDate { get; set; }
    public string ObjectionType { get; set; }
    public string ObjectionDocumentNo { get; set; }
  }
  Çıkış
  public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
GetCustomerCreditCount
Metod Adı: GetCustomerCreditCount
Açıklama: Toplam ve Kalan ve kontor bakiyelerini görmenizi sağlar
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
vkn_tckn string 4620553774
Geri Dönüş Değerleri
  public class CreditInfo : ResponseMessage
  {
    public decimal totalCredit { get; set; }
    public decimal remainCredit { get; set; }
  }
RescindCancel
Metod Adı: RescindCancel
Açıklama: İptal edilen e-arşiv belgelerinin iptalini geri çekme metodudur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
appType int *Uygulama Türü 3
UUID string *ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
Geri Dönüş Değerleri
  Çıkış
	public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
XsltSave
Metod Adı: XsltSave
Açıklama: XSLT tasarım dosyalarının kaydedilmesi ve de güncellenebilmesi için kullanılan servistir. Post isteği olarak gönderilir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
ServiceType enum hizmetTuru *Belge Türü 1 enum tipinde olan bir parametredir. E_ARSIV, E_FATURA, E_IRSALIYE, SMM , MM , E_DOVIZ, E_ADISYON parametrelerini içerir. 0 E_ARSIV, 1 E_FATURA , 5 E_IRSALIYE, 6 SMM , 7 MM, 14 E_DOVIZ , 16 E_ADISYON olacak şekilde gönderilecektir.
XsltCode string *XSLT Adı general XSLT’nin adıdır. (Türkçe karakter içermemelidir.)
XsltTemplate XsltTemplate XSLT için gerekli alanların doldurulduğu modeldir. Xslt Template içeriği dolu ise varsayılan ile tasarım yapılabilir.
XsltManuelContent byte[] XSLT Dosya İçeriği Manuel tasarım yapılmak istenirse tasarım içeriği gönderilir.
IsPreview bool *Tasarım görüntüleme XSLT’yi kaydetmeden sadece görüntü almak için kullanılır. True gönderilirse görüntüleme yaptırır.
Geri Dönüş Değerleri
Giriş

public class Xslt
{
    public Models.HbtMusteri.hizmetTuru ServiceType { get; set; }
    public string XsltCode { get; set; }
    public XsltTemplate XsltTemplate{ get; set; }
    public byte[] XsltManuelContent { get; set; }
    public bool IsPreview { get; set; }
}
	
Çıkış

public class XsltOut : ResponseMessage
{
    public string HtmlContent { get; set; }
}
	
XsltTemplate class içeriği

public class XsltTemplate
{
    public string ThemeColor { get; set; }
    public byte[] LogoImage { get; set; }
    public int LogoWidth { get; set; }
    public int LogoHeight { get; set; }
    public byte[] KaseImzaImage { get; set; }
    public int KaseImzaHeight { get; set; }
    public int KaseImzaWidth { get; set; }
    public List<XsltNote> Notes { get; set; }
    public List<BankInfos> BankInfos { get; set; }
}


public class XsltNote
{
		public string Note { get; set; }
}
public class BankInfos
{
		public string Name { get; set; }
		public string Currency { get; set; }
		public string Swift { get; set; }
		public string Iban { get; set; }
		public string AccountNumber { get; set; }
		public string BranchName { get; set; }
		public string BranchCode { get; set; }
}
XsltDelete
Metod Adı: XsltDelete
Açıklama: Yüklenen XSLT tasarım dosyalarının silinmesi için kullanılan servistir. Post metodu olarak gönderilir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
serviceType enum hizmetTuru *Belge Türü 1 enum tipinde olan bir parametredir. E_ARSIV, E_FATURA, E_IRSALIYE, SMM , MM , E_DOVIZ, E_ADISYON parametrelerini içerir. 0 E_ARSIV, 1 E_FATURA , 5 E_IRSALIYE, 6 SMM , 7 MM, 14 E_DOVIZ , 16 E_ADISYON olacak şekilde gönderilecektir.
xsltCode string *XSLT Adı general XSLT’nin adıdır.
Geri Dönüş Değerleri
Çıkış Parametreleri
public class ResponseMessage
{
public bool IsSucceeded { get; set; }
public string Message { get; set; }
}
XsltList
Metod Adı: XsltList
Açıklama: XSLT tasarımlarının listelendiği yerdir. Herhangi bir parametre almaz. Bu servis gönderilen belgenin HBTWS sistemindeki XsltListOut ve ResponseMessage’ı döner.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
Geri Dönüş Değerleri
Çıkış Parametreleri
public class XsltListOut : ResponseMessage
{
	public List<XsltList> xsltList { get; set; }
}
public class XsltList
{
	public hizmetTuru ServiceType { get; set; }
	public string XsltCode { get; set; }
}
public class ResponseMessage
{
	public bool IsSucceeded { get; set; }
	public string Message { get; set; }
}
XsltContent
Metod Adı: XsltContent
Açıklama: XSLT’nin içeriğini getiren servistir. Get metodu olarak gönderilir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
serviceType enum *Belge Türü enum tipinde olan bir parametredir. E_ARSIV, E_FATURA, E_IRSALIYE, SMM , MM , E_DOVIZ, E_ADISYON parametrelerini içerir. 0 E_ARSIV, 1 E_FATURA , 5 E_IRSALIYE, 6 SMM , 7 MM, 14 E_DOVIZ , 16 E_ADISYON olacak şekilde gönderilecektir.
xsltCode string *XSLT Adı general XSLT’nin adıdır.
Geri Dönüş Değerleri
Çıkış Parametreleri
public class XsltContentOut : ResponseMessage
{
	public hizmetTuru ServiceType { get; set; }
	public string XsltCode { get; set; }
	public XsltTemplate XsltTemplate { get; set; }
	public byte[] XsltManuelContent { get; set; }
}
public class XsltTemplate
{
	public string ThemeColor { get; set; }
	public byte[] LogoImage { get; set; }
	public int LogoWidth { get; set; }
	public int LogoHeight { get; set; }
	public byte[] KaseImzaImage { get; set; }
	public int KaseImzaHeight { get; set; }
	public int KaseImzaWidth { get; set; }
	public List<XsltNote> Notes { get; set; }
	public List<BankInfos> BankInfos { get; set; }
}
public class XsltNote
{
	public string Note { get; set; }
}
public class BankInfos
{
	public string Name { get; set; }
	public string Currency { get; set; }
	public string Swift { get; set; }
	public string Iban { get; set; }
	public string AccountNumber { get; set; }
	public string BranchName { get; set; }
	public string BranchCode { get; set; }
}
GetGibUserAliasCreationTime
Metod Adı: GetGibUserAliasCreationTime
Açıklama: Gib kullanıcı etiketinin oluşturulma zamanını verir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
Type string *Kod türü GB GB : Gönderici Birim Etiketi , PK : Alıcı Birim Etiketi
StartDate DateTime Başlangıç Tarihi 2019-01-31
EndDate DateTime Bitiş Tarihi 2019-01-31
Geri Dönüş Değerleri
 public class GibUserListAliasCreation : ResponseMessage
  {
    public List<UserXml> gibUserList { get; set; }
  }
  public class UserXml
  {
    public string Identifier { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    public string FirstCreationTime { get; set; }
    public string AccountType { get; set; }
    public List<DocumentUserXml> DocumentList { get; set; }
  }
public class DocumentUserXml
  {
    public string DocumentType { get; set; }
    public List<Alias> AliasList { get; set; }
  }
  public class Alias
  {
    public string[] Name { get; set; }
    public string CreationTime { get; set; }
    public string DeletionTime { get; set; }
  }
 public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }}
GetGibUserListUserXml
Metod Adı: GetGibUserListUserXml
Açıklama: Gib kullanıcı listesini xml olarak verir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
Type string *Kod türü GB GB : Gönderici Birim Etiketi , PK : Alıcı Birim Etiketi
Identifier string *Vergi No / TC Kimlik No 1234567801 Sorgulanacak Vergi Kimlik Numarası
Geri Dönüş Değerleri
public class GibUserListUserXml : ResponseMessage
  {
    public UserXml gibUser { get; set; }
  }
public class UserXml
  {
    public string Identifier { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    public string FirstCreationTime { get; set; }
    public string AccountType { get; set; }
    public List<DocumentUserXml> DocumentList { get; set; }
  }
  public class DocumentUserXml
  {
    public string DocumentType { get; set; }
    public List<Alias> AliasList { get; set; }
  }
  public class Alias
  {
    public string[] Name { get; set; }
    public string CreationTime { get; set; }
    public string DeletionTime { get; set; }
  }

 public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; } }
SendCreditNoteModel
Metod Adı: SendCreditNoteModel
Açıklama: (Müstahsil) Türünde oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int *Belge Türü 7 Gönderilen belgenin türünü belirten alandır.
DestinationIdentifier string *AlıcıVergi Kimlik No 11111555555 Belgeyi gönderen kullanıcı gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarasıdır.
EMail string *Alıcının mail adresi hbt@hizliteknoloji.com.tr
LocalId string Erp Local Id 1234 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir.
UpdateDocument bool *Dokuman Güncelleme false Hatalı dökümanları yeniden gönderebilmek için kullanılan parametredir. Yeniden gönderilecek ise "true" olarak gönderilmelidir. Hatalı dökümanları gönderirken tüm alanlar yeniden doldurulmalıdır.
IsDraft bool *Taslak Mı false İlgili belgenin taslağa kaydedilip kaydedilmeme durumudur. Taslağa Kaydedilecek ise "true" olarak gönderilmelidir.
IsDraftSend bool *Taslaktan Gib'e Gönderildi Mi false İlgili belgenin taslaktan gibe gönderilmesiyle ilgili durumdur, Taslaktan Gib’e Gönderilecek ise "true" olarak gönderilmelidir. Gib’e gönderme işlemini yaparken tüm alanlar dolu gönderilmek zorundadır.
Mustahsil List<InputCreditNoteModel> inputDocument *Mustahsil verileri doldurulmalı Müstahsil oluşturmak için gerekli parametrelerin doldurulduğu modeldir. örnek model içinde mevcuttur: https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendCreditNoteModel.txt
IsPreview bool *Gibe göndermeden sadece html görüntüsü almak için false Müstahsil sadece html görüntüsü almak için kullanılan parametredir.
Geri Dönüş Değerleri
public class OutputCreditNoteModel : ResponseMessage
{
public string HtmlContent { get; set; }
}
SendReceiptModel
Metod Adı: SendReceiptModel
Açıklama: (SMM) Türünde oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int *Belge Türü 6 Gönderilen belgenin türünü belirten alandır.
DestinationIdentifier string *AlıcıVergi Kimlik No 11111555555 Belgeyi gönderen kullanıcı gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarasıdır.
EMail string *Alıcının mail adresi hbt@hizliteknoloji.com.tr
LocalId string Erp Local Id 1234 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir.
UpdateDocument bool *Dokuman Güncelleme false Hatalı dökümanları yeniden gönderebilmek için kullanılan parametredir. Yeniden gönderilecek ise "true" olarak gönderilmelidir. Hatalı dökümanları gönderirken tüm alanlar yeniden doldurulmalıdır.
IsDraft bool *Taslak Mı false İlgili belgenin taslağa kaydedilip kaydedilmeme durumudur. Taslağa Kaydedilecek ise "true" olarak gönderilmelidir.
IsDraftSend bool *Taslaktan Gib'e Gönderildi Mi false İlgili belgenin taslaktan gibe gönderilmesiyle ilgili durumdur, Taslaktan Gib’e Gönderilecek ise "true" olarak gönderilmelidir. Gib’e gönderme işlemini yaparken tüm alanlar dolu gönderilmek zorundadır.
Smm List<InputReceiptModel> inputDocument *Smm verileri doldurulmalı SMM oluşturmak için gerekli parametrelerin doldurulduğu modeldir. Zorunlu alanlar da örnek model içinde mevcuttur: https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendReceiptModel.txt
IsPreview bool *Gibe göndermeden sadece html görüntüsü almak için false SMM sadece html görüntüsü almak için kullanılan parametredir.
Geri Dönüş Değerleri
public class OutputReceiptModel : ResponseMessage
{
	public string HtmlContent { get; set; }
}
SendCheckModel
Metod Adı: SendCheckModel
Açıklama: (Adisyon) Türünde oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int *Belge Türü 12 Gönderilen belgenin türünü belirten alandır.
DestinationIdentifier string *AlıcıVergi Kimlik No 11111555555 Belgeyi gönderen kullanıcı gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarasıdır.
EMail string *Alıcının mail adresi hbt@hizliteknoloji.com.tr
LocalId string Erp Local Id 1234 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir.
UpdateDocument bool *Dokuman Güncelleme false Hatalı dökümanları yeniden gönderebilmek için kullanılan parametredir. Yeniden gönderilecek ise "true" olarak gönderilmelidir. Hatalı dökümanları gönderirken tüm alanlar yeniden doldurulmalıdır.
IsDraft bool *Taslak Mı false İlgili belgenin taslağa kaydedilip kaydedilmeme durumudur. Taslağa Kaydedilecek ise "true" olarak gönderilmelidir.
IsDraftSend bool *Taslaktan Gib'e Gönderildi Mi false İlgili belgenin taslaktan gibe gönderilmesiyle ilgili durumdur, Taslaktan Gib’e Gönderilecek ise "true" olarak gönderilmelidir. Gib’e gönderme işlemini yaparken tüm alanlar dolu gönderilmek zorundadır.
Adisyon List<InputCheckModel> inputDocument *Adisyon verileri doldurulmalı Adisyon oluşturmak için gerekli parametrelerin doldurulduğu modeldir. Zorunlu alanlar da örnek model içinde mevcuttur: https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendCheckModel.txt
IsPreview bool *Gibe göndermeden sadece html görüntüsü almak için false Adisyon sadece html görüntüsü almak için kullanılan parametredir.
Geri Dönüş Değerleri
public class OutputReceiptModel : ResponseMessage
{
	public string HtmlContent { get; set; }
}
SetEmailSend
Metod Adı: SetEmailSend
Açıklama: Mail gönderildi olarak işaretlemek için kullanılır. POST metotudur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int *Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura, 3 :e-Arşiv , 5 : e-İrsaliye , 6 : e-Serbest Meslek Makbuzu , 7 : e-Müstahsil Makbuzu , 11:e-Döviz Belgesi , 12:e-Adisyon Belgesi
Ettn string *Uuid e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
Geri Dönüş Değerleri
Giriş;  
public class MailSendInput
  {
    public List<MailSend> MailSendList { get; set; }
  }

  public class MailSend
  {
    public int AppType { get; set; }
    public string Ettn { get; set; }
  }

Çıkış:
public class MailSendOutput
  {
    public List<MailSendOut> MailSendOutList { get; set; }
  }

  public class MailSendOut : ResponseMessage
  {
    public MailSend mailSend { get; set; }
  }

public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
KontorHareketleriVknTckn
Metod Adı: KontorHareketleriVknTckn
Açıklama: Vkn/tckn kullanlarak kontör hareketlerine erişimi sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
vkn_tckn string *Vergi Kimlik No 1234567801
Geri Dönüş Değerleri
public class KrediRaporOutput : ResponseMessage
  {
    public List<KrediRapor> krediRaporList { get; set; }
  }

  public class KrediRapor
  {
    public long KontorId { get; set; }
    public string VknTckn { get; set; }
    public BirimTuru BirimTuru { get; set; }
    public IslemTuru IslemTuru { get; set; }
    public OdemeTuru OdemeTuru { get; set; }
    public decimal BirimMiktari { get; set; }
    public decimal Fiyat { get; set; }
    public string SatinAlmaTarihi { get; set; }
    public int TaksitSayisi { get; set; }
    public string KullanimBaslangicTarihi { get; set; }
    public string KullanimBitisTarihi { get; set; }}
public enum OdemeTuru
  {
    Pesin,
    Taksit,
    Ucretsiz, }

  public enum IslemTuru
  {
    Satinalma,
    Hediye,
    Transfer,
    Iade,
    Devir,
    Miaddusum,
    Onceki_Donem_Harcama,
    Duzenleme_Giris,
    Duzenleme_Cıkıs }

  public enum BirimTuru
  {
    FaturaAdedi,
    AlanBoyutu,
    ArsivKasa,
    Diger }

public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
KontorHareketleri
Metod Adı: KontorHareketleri
Açıklama: Parametre girmeden tüm kontör hareketlerini gösterir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
Geri Dönüş Değerleri
 public class KrediRaporOutput : ResponseMessage
  {
    public List<KrediRapor> krediRaporList { get; set; }
  }

  public class KrediRapor
  {
    public long KontorId { get; set; }
    public string VknTckn { get; set; }
    public BirimTuru BirimTuru { get; set; }
    public IslemTuru IslemTuru { get; set; }
    public OdemeTuru OdemeTuru { get; set; }
    public decimal BirimMiktari { get; set; }
    public decimal Fiyat { get; set; }
    public string SatinAlmaTarihi { get; set; }
    public int TaksitSayisi { get; set; }
    public string KullanimBaslangicTarihi { get; set; }
    public string KullanimBitisTarihi { get; set; }
  }
public enum OdemeTuru
  {
    Pesin,
    Taksit,
    Ucretsiz, }

  public enum IslemTuru
  {
    Satinalma,
    Hediye,
    Transfer,
    Iade,
    Devir,
    Miaddusum,
    Onceki_Donem_Harcama,
    Duzenleme_Giris,
    Duzenleme_Cıkıs }

  public enum BirimTuru
  {
    FaturaAdedi,
    AlanBoyutu,
    ArsivKasa,
    Diger }


public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
MukellefBilgisiSorgulama
Metod Adı: MukellefBilgisiSorgulama
Açıklama: Türmob’daki mükellefin bilgilerini almak için kullanılır.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
vknTckn string *Vergi No / TC Kimlik No 1234567801
meslekMensubuKey string meslekMensubuKey: Mali müşavir ya da muhasebecinin https://service1.turmob.org.tr/?ReturnUrl=https://ebirlik.turmob.org.tr/AccountManager linkinden e-Birlik giriş paneline girerek aldığı keydir.
Geri Dönüş Değerleri
Giriş:
public class MukellefBilgisi 
  {
    public string vknTckn { get; set; }
    public string meslekMensubuKey { get; set; }
  }


Çıkış:
 public class MukellefOutput : Models.ResponseMessage
  {
    public MukellefModel mukellef { get; set; }
  }
public class MukellefModel
  {
    public Durum durum { get; set; }
    public string vkn { get; set; }
    public string tckn { get; set; }
    public string ad { get; set; }
    public string soyad { get; set; }
    public string babaAdi { get; set; }
    public string vergiDairesiAdi { get; set; }
    public string vergiDairesiKodu { get; set; }
    public string sirketinTuru { get; set; }
    public string faalTerkDurumu { get; set; }
    public List<NACEFaaliyetKoduveTanimi> nACEFaaliyetKoduveTanimi { get; set; }
    public List<AdresBilgileri> adresBilgileri { get; set; }
    public string iseBaslamaTarihi { get; set; }
    public string isiBirakmaTarihi { get; set; }
    public string kimlikUnvani { get; set; }
    public string unvan { get; set; }
    public string kurulusTarihi { get; set; }
    public string tamDarMukellefiyet { get; set; }
    public string kimlikPotansiyel { get; set; }
    public string dogumYeri { get; set; }
  }

public class Durum
  {
    public string durumKodu { get; set; }
    public string durumKodAciklamasi { get; set; }
    public string hataDetayBilgisi { get; set; }
    public bool sonuc { get; set; }
  }
public class NACEFaaliyetKoduveTanimi
  {
    public string faaliyetAdi { get; set; }
    public string faaliyetKodu { get; set; }
    public string sira { get; set; }
  }
public class AdresBilgileri
  {
    public string adresTipi { get; set; }
    public string adresTipiAciklamasi { get; set; }
    public string mahalleSemt { get; set; }
    public string koy { get; set; }
    public string caddeSokak { get; set; }
    public string disKapiNo { get; set; }
    public string icKapiNo { get; set; }
    public string beldeBucak { get; set; }
    public string ilceAdi { get; set; }
    public string ilAdi { get; set; }
    public string ilKodu { get; set; }
    public string ilceKodu { get; set; }
  }

public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
UpdateUserWs
Metod Adı: UpdateUserWs
Açıklama:
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
Geri Dönüş Değerleri

				
GetCodeList
Metod Adı: GetCodeList
Açıklama: Belgenin durumunu gösterir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
type enum CodeListType *Kod Türü 0 0 DURUM, 1 ZARFDURUM ,2 PROFILE,3 FATURATURU,4 PARABIRIMI, 5 BIRIM, 6 ODEMETURU,7 ODEMEKANAL, 8 IHRACKAYITLI, 9 ISTISNA, 10 OZELMATRAH, 11 TEVKIFAT,12 ESYAKAPCINSI, 13 ESYAGONDERIMSEKLI, 14 TESLIMSARTI olacak şekilde gönderilecektir.
Geri Dönüş Değerleri
Giriş:
public enum CodeListType
  {
    DURUM,
    ZARFDURUM,
    PROFILE,
    FATURATURU,
    PARABIRIMI,
    BIRIM,
    ODEMETURU,
    ODEMEKANAL,
    IHRACKAYITLI,
    ISTISNA,
    OZELMATRAH,
    TEVKIFAT,
    ESYAKAPCINSI,
    ESYAGONDERIMSEKLI,
    TESLIMSARTI,
    ULKE
  }
Çıkış:
public class CodeList : ResponseMessage
  {
    public List<CodeModel> Codes { get; set; }
  }
public class CodeModel
  {
    public string Code { get; set; }
    public string Explanation { get; set; }
  }
public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
GetDashboardInfo
Metod Adı: GetDashboardInfo
Açıklama: Anasayfada bulunan gelen giden faturaların sayısı ve kontör durumunu sorgulamayı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
Identifier string *Vergi No / TC Kimlik No 1234567801
Geri Dönüş Değerleri
public class DashboardOutput : ResponseMessage
  {
    public int inboxCount { get; set; }
    public int outboxCount { get; set; }
    public int archiveCount { get; set; }
    public int despatchInboxCount { get; set; }
    public int despatchOutboxCount { get; set; }
    public int mVoucherCount { get; set; }
    public int sVoucherCount { get; set; }
    public int checkCount { get; set; } //e-adisyon
    public int exchangeCount { get; set; } //e-döviz
    public decimal ledgerCount { get; set; }
    public int creditTotal { get; set; }
    public int creditStatus { get; set; }
    public int creditRemainder { get; set; }
    public decimal memoryTotal { get; set; }
    public decimal memoryStatus { get; set; }
    public decimal memoryRemainder { get; set; }
    //kasa kontor
    public decimal caseTotal { get; set; }
    public decimal caseStatus { get; set; }
    public decimal caseRemainder { get; set; }
    public List<TarifeTuru> tarifeTuruList { get; set; }
  } 

 public class TarifeTuru
  {
    public int TarifeTuruId { get; set; }
    public string Aciklama { get; set; }
  }


 public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
PrefixCodeList
Metod Adı: PrefixCodeList
Açıklama: Ön ek listesini döner.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
PrefixType int *Numara türleridir 1 1- e-Fatura, 2- e-Arşiv Fatura, 3- e-Arşiv İnternet Satışı, 4- e-İrsaliye, 5- e-SMM, 6- e-Müstahsil, 7- e-İrsaliye Yaniti, 8- e-Gider Pusulası, 9- e-Döviz Alış, 10- e-Döviz Satış, 11- e-Adisyon
Geri Dönüş Değerleri
public class PrefixCodeResponse : ResponseMessage
  {
    public List<string> Prefix { get; set; }
  }

public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
Login
Metod Adı: Login
Açıklama: Web servis giriş metodudur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
username string *Web servis kullanıcı adı hizli
password string *Web servis Şifresi rWBDkoA6
apiKey string *İş ortağı key bilgisi 15xxcZftt69y Mail olarak size özel üretilip gönderilir
Geri Dönüş Değerleri
Giriş:
public class LoginInput
  {
    public string username { get; set; }
    public string password { get; set; }
  }

Çıkış:
  public class LoginOutput : ResponseMessage
  {
    public string VknTckn { get; set; }
    public string MusteriAdi { get; set; }
    public string eFaturaGb { get; set; }
    public string eIrsaliyeGb { get; set; }
    public string ServiceUsername { get; set; }
    public string ServicePassword { get; set; }
    public string Telefon { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Fax { get; set; }
    public string WebSitesi { get; set; }
    public string VergiDairesi { get; set; }
    public string Il { get; set; }
    public string Ilce { get; set; }
    public string Adres { get; set; }
    public bool AktifPasif { get; set; }
  }
public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
ConvertDespachsToInvoice
Metod Adı: ConvertDespachsToInvoice
Açıklama: İrsaliyeyi faturalandırmak için kullanılır. POST metodudur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
irsaliyeXmlList List<string> İrsaliyelerin xml dosyaları gönderilir.
Geri Dönüş Değerleri
public class ConvertDespachsToInvoiceOut :ResponseMessage
  {
    public string InvoiceXml { get; set; }
  }

public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
ReSendMail
Metod Adı: ReSendMail
Açıklama: Yeniden mail göndermek için kullanılır.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int *Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
Uuid string *ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
EMailAdres string mail adresi hizli@gmail.com
XmlGonder bool false true, false
PdfGonder bool true true, false
Year int yıl bilgisi 2023
Geri Dönüş Değerleri
Giriş:
public class ReSendMailInput
  {
    public int AppType { get; set; }
    public string Uuid { get; set; }
    public string EMailAdres { get; set; }
    public bool XmlGonder { get; set; }
    public bool PdfGonder { get; set; }
    public int Year { get; set; }
  }

Çıkış:
public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }