HIZLI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ENTEGRASYON DÖKÜMANI

    Son Yapılan Değişiklikler


        Uygulamaya 01-09-2021 tarihinde geçecek şematron güncellemeleri.Sematron_Guncellenmeleri.txt
        1-)Kamu Kurumu Ödeme Yapacak Alıcı Bilgileri için Xml içerisine eklenmesi gereken alanlar:Kamu Alıcı Bilgisi.txt
        2-)Kasa Kontör İşlemleri için Xml içerisine eklenmesi gereken alanlar:Kasa Kontör.txt

    e-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi, Mevzuat Düzenlemeleri ve Kılavuzları


        e-Fatura Uygulaması İle İlgili Kılavuzlar
        e-Fatura Uygulaması İle İlgili Kılavuzlara ulaşmak için ilgili bağlantıya tıklayınız.
         UBL-TR1.2.1 Paketi (Örnek Xml Dosyaları)
         UBL-TR1.2.1 Kılavuzları (Senaryolar,Ortak Elemanlar,Kod Listeleri,Genel Açıklamalar)
         e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu
         SGK e-Fatura Teknik Doküman
         SGK_e-Fatura Uygulama Kılavuzu
         Kamu e-Fatura Teknik Kılavuzu
        Kaynak: https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html
GetGibUserList
Metod Adı: GetGibUserList
Açıklama: Gibe Kayıtlı Mükellef listesini almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura , 5 : e-İrsaliye
Type string Tür GB GB : Gönderici Birim Etiketi , PK : Alıcı Birim Etiketi
Identifier string Vergi No / TC Kimlik No 1234567801 Sorgulanacak Vergi Kimlik Numarası
Geri Dönüş Değerleri
public class GibUserList: ResponseMessage
{
  public List<GibUser> gibUserLists { get; set; }
}
public class GibUser
{
  public string Identifier { get; set; }
  public string Alias { get; set; }
  public string Title { get; set; }
  public string Type { get; set; }
  public DateTime FirstCreationTime { get; set; }
  public DateTime AliasCreationTime { get; set; }
}
public class ResponseMessage
{
  public bool IsSucceeded { get; set; }
  public string Message { get; set; }
}
GetGibUserFile
Metod Adı: GetGibUserFile
Açıklama: Gibe Kayıtlı Mükelleflerin Xml Dosyasını almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 0 Xml içerisinde hem e-Fatura hem e-İrsaliye mükellefleri mevcuttur
Type string Tür PK_Yeni_Format GB_Yeni_Format , PK_Yeni_Format
Geri Dönüş Değerleri
public class DocumentContent: ResponseMessage
{
   public byte[] DocumentFile { get; set; }
}
ControlDocumentXML
Metod Adı: ControlDocumentXML
Açıklama: Verilen UBL xml formatındaki fatura dokümanını şema ve şematron kontrollerinden geçirir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura,3:e-Arşiv , 5 : e-İrsaliye
DocumentXml string Xml Dosyası Xml Kontrol edilecek UBL formatında hazırlanmış xml dosya
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
SendDocument
Metod Adı: SendDocument
Açıklama: UBL xml formatında oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.Gibe gönderilmeden Xml Şematron kontrol yapılmaktadir.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura, 3 :e-Arşiv , 5 : e-İrsaliye , 6 : e-Serbest Meslek Makbuzu , 7 : e-Müstahsil Makbuzu , 11:e-Döviz Belgesi , 12:e-Adisyon Belgesi
SourceUrn string Satıcı GB Adresi urn:mail:defaultgb@hizlibilisimteknolojileri.net
DestinationIdentifier string Alıcı Vergi Kimlik No 4620553774
DestinationUrn string Alıcı PK Adresi urn:mail:defaultpk@hizlibilisimteknolojileri.net
XmlContent string Xml Dosya UBL formatında hazırlanmış xml dosya
DocumentUUID string ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
DocumentId string Döküman No GIB2019000000001 XmlContent içerisindeki cbc:ID alanı ile aynı değer olmalıdır.
DocumentDate DateTime Döküman Tarihi 2019-01-01 XmlContent içerisindeki cbc:IssueDate alanı ile aynı değer olmalıdır.
LocalId string Erp Local Id 1234 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir!
UpdateDocument bool Dokuman Güncelleme false Hatalı dokumanları yeniden gönderebilmek için "true" yapılarak kullanılabilir.
IsDraft bool Taslak Mı false Taslağa Kaydedilecek ise "true" olmalıdır.
IsDraftSend bool Taslaktan Gib'e Gönderildi false Taslaktan Gib'e Gönderildi ise "true" olmalıdır.
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
} 

Rest Api Örneği : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendDocument.txt
e-Arşiv xml Eklenmesi Gereken Alanlar : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/eArsivXmlEkAlanlar.txt
SendApplicationResponse
Metod Adı: SendApplicationResponse
Açıklama: Uygulama yanıtlarının (kabul, red) entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura
ResponseCode string Cevap Kodu RED KABUL,RED
ResponseDescription string Açıklama Hatalı olduğu için reddettim. KABUL,RED Nedeni zorunlu değildir.
Documents List<ApplicationReponseDocumentInfo> Cevap Verilecek Dökümanlar Rest Api Örnek :https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendApplicationResponse.txt
Geri Dönüş Değerleri
Giriş Parametre
public class SendApplicationResponse
{
   public int AppType { get; set; }
   public string ResponseCode { get; set; }
   public string ResponseDescription { get; set; }
   public List<ApplicationReponseDocumentInfo> Documents { get; set; }
}
public class ApplicationReponseDocumentInfo
{
   public string DocumentUUID { get; set; }
   public string DocumentId { get; set; }
   public DateTime DocumentDate { get; set; }
}
Çıkış Parametre
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
} 

Rest Api Örnek :https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendApplicationResponse.txt
SendApplicationResponseXml
Metod Adı: SendApplicationResponseXml
Açıklama: UBL xml formatındaki uygulama yanıtlarının (kabul, red) entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura , 5 : e-İrsaliye
SourceUrn string
DestinationIdentifier string
DestinationUrn string
XmlContent string
DocumentUUID string
DocumentId string
DocumentDate DateTime
LocalId string
UpdateDocument bool
IsDraft bool
IsDraftSend bool
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
GetDocumentList
Metod Adı: GetDocumentList
Açıklama: Gelen , Giden Dökümanların listesini almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
DateType string Tarih Tipi IssueDate IssueDate = Döküman Tarihi , CreatedDate=İşlem Tarihi
StartDate DateTime Başlangıç Tarihi 2019-01-01
EndDate DateTime Bitiş Tarihi 2019-01-31
IsNew bool Yeni gelenler false false=Tümü , true = Arşivlenmeyenler
IsExport bool Sadece İhracat Faturalarının Listesi false false=Tümü , true =Sadece İhracat
TakenFromEntegrator string Entegratörden Alındı Bilgisi ALL Entegratörden sorgulanan dökümanın lokalde kaydedilip kaydedilmediğini tutar. {"YES","NO","ALL"} değerlerinden birini alır.
IsDraft bool Taslak mı? false AppType=2 giden taslak , AppType=3 giden earşiv taslak
Geri Dönüş Değerleri
public class DocumentList : ResponseMessage
{
    public List<Document> documents { get; set; }
}

public class Document
{
    public string UUID { get; set; }
    public string EnvelopeUUID { get; set; }
    public int AppType { get; set; }
    public bool IsArchive { get; set; }
    public bool IsRead { get; set; }
    public bool IsAccount { get; set; }
    public bool IsTransferred { get; set; }
    public bool IsPrinted { get; set; }
    public string DocumentId { get; set; }
    public string DocumentTypeCode { get; set; }
    public string ProfileId { get; set; }
    public string DocumentCurrencyCode { get; set; }
    public string TargetTitle { get; set; }
    public string TargetIdentifier { get; set; }
    public string TargetAlias { get; set; }
		public string SourceAlias { get; set; }
    public Nullable<bool> IsInternetSale { get; set; }
    public string SendType { get; set; }
    public decimal TaxTotal { get; set; }
    public decimal PayableAmount { get; set; }
    public string LocalReferenceId { get; set; }
    public int Status { get; set; }
    public string StatusExp { get; set; }
    public int EnvelopeStatus { get; set; }
    public string EnvelopeExp { get; set; }
    public string Messsage { get; set; }
    public DateTime IssueDate { get; set; } // WcfDate
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public Nullable<DateTime> CancelDate { get; set; }
}
GetDocumentListGUID
Metod Adı: GetDocumentListGUID
Açıklama: Gelen , Giden Dökümanların listesini GUID ile almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
GUIDList string[] ETTN Listesi e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
Geri Dönüş Değerleri
public class DocumentList : ResponseMessage
{
    public List<Document> documents { get; set; }
}

public class Document
{
    public string UUID { get; set; }
    public string EnvelopeUUID { get; set; }
    public int AppType { get; set; }
    public bool IsArchive { get; set; }
    public bool IsRead { get; set; }
    public bool IsAccount { get; set; }
    public bool IsTransferred { get; set; }
    public bool IsPrinted { get; set; }
    public string DocumentId { get; set; }
    public string DocumentTypeCode { get; set; }
    public string ProfileId { get; set; }
    public string DocumentCurrencyCode { get; set; }
    public string TargetTitle { get; set; }
    public string TargetIdentifier { get; set; }
    public string TargetAlias { get; set; }
    public Nullable<bool> IsInternetSale { get; set; }
    public string SendType { get; set; }
    public decimal TaxTotal { get; set; }
    public decimal PayableAmount { get; set; }
    public string LocalReferenceId { get; set; }
    public int Status { get; set; }
    public string StatusExp { get; set; }
    public int EnvelopeStatus { get; set; }
    public string EnvelopeExp { get; set; }
    public string Messsage { get; set; }
    public DateTime IssueDate { get; set; } // WcfDate
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public Nullable<DateTime> CancelDate { get; set; }
}
GetDocumentFile
Metod Adı: GetDocumentFile
Açıklama: Gelen , Giden Dökümanların dosyalarını almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu,8:Giden İrsaliye Yanıtı,9:Gelen İrsaliye Yanıtı , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
Uuid string ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65 Tur =ZARFXML ise EnvelopeUUID gönderilmeli
Tur string Dosya Türü PDF PDF,XML,HTML,JPG,ZARFXML olarak gönderilebilir.
IsDraft bool Taslak mı? false AppType=2 giden taslak , AppType=3 giden earşiv taslak
Geri Dönüş Değerleri
public class DocumentContent: ResponseMessage
{
   public byte[] DocumentFile { get; set; }
}
SetDocumentFlag
Metod Adı: SetDocumentFlag
Açıklama: Gelen , Giden Dökümanların (Arşivlendi,Okundu vb) olarak işaretlemenizi sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu , 11:Giden e-Döviz , 12:Giden e-Adisyon
Uuid string ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
Flag_Name string İşaret Türü OKUNDU ARSIVLENDI,OKUNDU,MUHASEBELESTIRILDI,AKTARILDI,YAZDIRILDI,TASLAKIPTAL,GIB_IPTAL
Flag_Value int İşaret Değeri 0 0: Okunmadı,1 Okundu Diğerleride aynı şekilde gönderilebilir.
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
CancelDocument
Metod Adı: CancelDocument
Açıklama: Giden e-Belgeleri iptal etmenizi sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
DocumentUuid string *Uuid e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
CancelReason string *İptal Nedeni Hatalı olduğu için iptal
AppType int *Uygulama Türü 3 3 : e-Arşiv Fatura , 6 : e-Serbest Makbuz , 7 : Müstahsil Makbuz
CancelDate string *İptal Tarihi 2021-09-27
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
SetTakenFromEntegrator
Metod Adı: SetTakenFromEntegrator
Açıklama: Verilen dokuman UUID’leri için entregratör tarafından lokale kaydedildi bilgisini işaretler.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
GUIDList string[] ETTN Listesi e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65 Sadece AppType=1 Gelen Fatura ve 4 Gelen İrsaliye Dökümanları için kullanılabilir.
AppType int Uygulama Türü 1
Geri Dönüş Değerleri
public class ResponseMessage
{
   public bool IsSucceeded { get; set; }
   public string Message { get; set; }
}
GetLastInvoiceIdAndDate
Metod Adı: GetLastInvoiceIdAndDate
Açıklama: Mükellefin entegratöre gönderdiği faturalar arasından aynı "3 haneli fatura serisi" bilgisine sahip en yüksek numaralı faturanın düzenleme tarihi ve fatura no’sunu döndürür.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura,3 :e-Arşiv ,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu,8:Giden İrsaliye Yanıtı
Seri string Fatura Numara Serisi GIB2019
Geri Dönüş Değerleri
 public class InvoiceIdAndDateModel : ResponseMessage
  {
    public string InvoiceId { get; set; }
    public DateTime InvoiceDate { get; set; }
  }
SendInvoiceModel
Metod Adı: SendInvoiceModel
Açıklama: (InvoiceModel) Türünde oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1 : e-Fatura,3 :e-Arşiv
SourceUrn string Satıcı GB Adresi urn:mail:defaultgb@hizlibilisimteknolojileri.net
DestinationIdentifier string Alıcı Vergi Kimlik No 4620553774
DestinationUrn string Alıcı PK Adresi urn:mail:defaultpk@hizlibilisimteknolojileri.net
LocalId string Erp Local Id 123456 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir!
UpdateDocument bool Dokuman Güncelleme false Hatalı dokumanları yeniden gönderebilmek için "true" yapılarak kullanılabilir.
IsDraft bool Taslak Mı false Taslağa Kaydedilecek ise "true" olmalıdır.
IsDraftSend bool Taslaktan Gib'e Gönderildi false Taslaktan Gib'e Gönderildi ise "true" olmalıdır.
InvoiceModel InvoiceModel Fatura verileri doldurulmalı Örnek Kodları indirip inceleyebilirsiniz Rest Api için Örnek : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendInvoiceModel.txt
IsPreview bool Gibe göndermeden sadece html görüntüsü almak için false
Geri Dönüş Değerleri
public class OutputInvoiceModel : ResponseMessage
  {
    public string HtmlContent { get; set; }
  }
KalanKontorSorgula
Metod Adı: KalanKontorSorgula
Açıklama: Kalan kontor bakiyelerinizi görmenizi sağlar
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
vkn_tckn string Vergi Kimlik No 1234567801
BirimTuru enum BirimTuru Birim Türü 1 0:FaturaAdedi ,1 AlanBoyutu
Geri Dönüş Değerleri
public class EntResponseUser :ResponseMessage
  {
    public string kalanKontor;
    public KrediSonucu sonucVerisi;
  }

  public class KrediSonucu
  {
    public int toplamFaturaAdedi;
    public decimal toplamAlanBoyutu;
    public int harcananGelenFaturaMiktari;
    public int harcananGidenFaturaMiktari;
    public int harcananEArsivFaturaMiktari;
    public decimal harcananAlanMiktari;
  }
SendDespatchAdviceModel
Metod Adı: SendDespatchAdviceModel
Açıklama: (Irsaliye) Türünde oluşturulan faturaların entegratöre gönderildiği metottur.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 5 5 : e-İrsaliye
SourceUrn string Satıcı GB Adresi urn:mail:defaultgb@hizlibilisimteknolojileri.net
DestinationIdentifier string Alıcı Vergi Kimlik No 4620553774
DestinationUrn string Alıcı PK Adresi urn:mail:defaultpk@hizlibilisimteknolojileri.net
LocalId string Erp Local Id 123456 Kendi Erp Sisteminizin Id değerini veya DökümanNo vb. değerlerini gönderebilirsiniz. Aynı Id değeri gelmesi durumunda sistem yeniden göndermeye izin vermeyecektir!
UpdateDocument bool Dokuman Güncelleme false Hatalı dokumanları yeniden gönderebilmek için "true" yapılarak kullanılabilir.
IsDraft bool Taslak Mı false Taslağa Kaydedilecek ise "true" olmalıdır.
IsDraftSend bool Taslaktan Gib'e Gönderildi false Taslaktan Gib'e Gönderildi ise "true" olmalıdır.
Irsaliye Irsaliye İrsaliye verileri doldurulmalı Örnek Kodları indirip inceleyebilirsiniz Rest Api için örnek : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/SendDespatchAdviceModel.txt
IsPreview bool Gibe göndermeden sadece html görüntüsü almak için false
Geri Dönüş Değerleri
public class OutputDespatchAdviceModel : ResponseMessage
  {
    public string HtmlContent { get; set; }
  } 
KontorYukle
Metod Adı: KontorYukle
Açıklama: Kontor bakiyesi yüklemenizi sağlar
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
vkn_tckn string Kontor yükenecek vkn veya tckn 4620553774 Rest Api için örnek : https://econnect.hizliteknoloji.com.tr/Gerekliler/KontorYukle.txt
birimTuru enum BirimTuru
krediTuru KrediTuru krediTuru
islemTuru enum IslemTuru
Geri Dönüş Değerleri
Giriş Parametreleri
public class KontorYukleModel
{
	public string vkn_tckn { get; set; }
	public BirimTuru birimTuru { get; set; }
	public KrediTuru krediTuru { get; set; }
	public IslemTuru islemTuru { get; set; }
}
public enum BirimTuru
{
	FaturaAdedi,
	AlanBoyutu,
}
public class KrediTuru
{
	public OdemeTuru odemeTuru { get; set; }
	public int taksitSayisi { get; set; }
	public int birimMiktari { get; set; }
	public string baslangicTarihi { get; set; }
	public string sonKullanimTarihi { get; set; }
	public string faturaNo { get; set; }
}
public enum OdemeTuru
{
	Pesin,
	Taksit,
	Ucretsiz,
}
public enum IslemTuru
{
	Satinalma,
	Hediye,
	Transfer,
}

 
Çıkış Parametreleri
public class ResponseMessage
{
	public bool IsSucceeded { get; set; }
	public string Message { get; set; }
}
UploadDocumentTransfer
Metod Adı: UploadDocumentTransfer
Açıklama: Başka sistemlerden gönderilen xml dosyalarını tranfer etmenizi sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
Tip enum 2 ZarfZip = 1,BelgeZip = 2,
ZipContent byte[] Zip içerisinde xml dosyaları olacak şekilde eklenmelidir.
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu
Geri Dönüş Değerleri
Giriş Parametreleri
public class UploadDocumentTransferInput
{
  public Models.InvoiceModels.TransferTip Tip { get; set; } ZarfZip = 1, BelgeZip = 2, 
  public byte[] ZipContent { get; set; }
  public int AppType { get; set; }
  public string FirmaVknTckn { get; set; }
}
GetDocumentListTransfer
Metod Adı: GetDocumentListTransfer
Açıklama: Başka sistemlerden gönderilen xml dosyalarını tranfer listesini almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu
DateType string IssueDate IssueDate = Döküman Tarihi , CreatedDate=İşlem Tarihi
StartDate DateTime 2021-01-01
EndDate DateTime 2021-01-31
Geri Dönüş Değerleri
Çıkış
public class DocumentList : ResponseMessage
{
    public List<Document> documents { get; set; }
}

public class Document
{
    public string UUID { get; set; }
    public string EnvelopeUUID { get; set; }
    public int AppType { get; set; }
    public bool IsArchive { get; set; }
    public bool IsRead { get; set; }
    public bool IsAccount { get; set; }
    public bool IsTransferred { get; set; }
    public bool IsPrinted { get; set; }
    public string DocumentId { get; set; }
    public string DocumentTypeCode { get; set; }
    public string ProfileId { get; set; }
    public string DocumentCurrencyCode { get; set; }
    public string TargetTitle { get; set; }
    public string TargetIdentifier { get; set; }
    public string TargetAlias { get; set; }
    public Nullable<bool> IsInternetSale { get; set; }
    public string SendType { get; set; }
    public decimal TaxTotal { get; set; }
    public decimal PayableAmount { get; set; }
    public string LocalReferenceId { get; set; }
    public int Status { get; set; }
    public string StatusExp { get; set; }
    public int EnvelopeStatus { get; set; }
    public string EnvelopeExp { get; set; }
    public string Messsage { get; set; }
    public DateTime IssueDate { get; set; } 
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public Nullable<DateTime> CancelDate { get; set; }
}
GetDocumentFileTransfer
Metod Adı: GetDocumentFileTransfer
Açıklama: Başka sistemlerden gönderilen transfer xml dosyalarını almanızı sağlar.
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int Uygulama Türü 1 1:Gelen e-Fatura,2:Giden e-Fatura,3:Giden e-Arşiv Fatura,4:Gelen e-İrsaliye,5:Giden e-İrsaliye,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu,7:Giden e-Müstahsil Makbuzu
Uuid string e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65
Tur string XML PDF,XML,HTML olarak gönderilebilir.
Geri Dönüş Değerleri
Çıkış
public class DocumentContent : ResponseMessage
  {
    public byte[] DocumentFile { get; set; }
  }
ObjectDocument
Metod Adı: ObjectDocument
Açıklama: e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuz belgelerine itiraz etmenizi sağlar
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
AppType int *Uygulama Türü 3 3:Giden e-Arşiv Fatura,6:Giden e-Serbest Meslek Makbuzu
DocumentUuid string *ETTN e697232d-b057-d539-ebf8-bc3f78d02d65 İtiraz edilecek belgenin ettn bilgisi
ObjectionReason string *İtiraz Nedeni Belge hatalı itiraz ediyorum
ObjectionDate string *İtiraz Tarihi 2021-09-27 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin tarihi
ObjectionType string *Tip KEP KEP,NOTER,TELGRAF,TAAHHUTLU_MEKTUP
ObjectionDocumentNo string *İtiraz Belge No 00001 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin numarası
Geri Dönüş Değerleri
  Giriş
  public class ObjectDocumentInput
  {
    public int AppType { get; set; }
    public string DocumentUuid { get; set; }
    public string ObjectionReason { get; set; }
    public string ObjectionDate { get; set; }
    public string ObjectionType { get; set; }
    public string ObjectionDocumentNo { get; set; }
  }
  Çıkış
  public class ResponseMessage
  {
    public bool IsSucceeded { get; set; }
    public string Message { get; set; }
  }
GetCustomerCreditCount
Metod Adı: GetCustomerCreditCount
Açıklama: Toplam ve Kalan ve kontor bakiyelerini görmenizi sağlar
Parametre Tip Açıklama Örnek Veri Ek Açıklama
vkn_tckn string 4620553774
Geri Dönüş Değerleri
  public class CreditInfo : ResponseMessage
  {
    public decimal totalCredit { get; set; }
    public decimal remainCredit { get; set; }
  }